Kort om LIFESTAT

LIFESTAT er et tværfagligt projekt, der bruger metoder og viden fra sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab til at analysere virkningen af statin brug på sundhed, livsstil og trivsel i en stor kohorte af danske statsborgere.

Udgangspunkt for undersøgelsen er, at 600.000 danskere tager statiner for at holde et godt helbred og undgå hjertekarsygdomme ved at modvirke forhøjet kolesterol i blodet. Næsten 40% af disse personer er i "primær forebyggelse", og bliver behandlet farmakologisk for denne risikofaktor alene.

De mærker sjældent risikoen for sygdom eller medicinens virkning. Til gengæld mærker nogen bivirkningerne - især muskelsmerter, som begrænser fysisk aktivitet, som ellers ville modvirke sygdomsrisikoen.

Læs mere om projektet

Livet på statinerLivet på statiner

I 2017 blev LIFESTAT-projektet afrundet, og i den forbindelse blev der lavet en avis med titlen "Livet på statiner". Avisen har til formål at give et let og overskueligt indblik i nogle af de resultater, som LIFESTAT-forskere har fundet frem til under projektets forløb.

Læs avisen

Se øvrige nyheder