Nyheder

Her kan du få et overblik over arkiverede nyheder fra LIFESTAT.

April, 2017

Dialogværktøj - workshop 1

Den 7. marts afholdte en gruppe af forskerne i LIFESTAT en workshop med 8 statinbrugere, for at diskutere udviklingen af et dialogredskab, der skal skabe rammerne for et bedre informeret valg om statiner til hjerteraske. Til mødet var antropolog og designer Irene Mynthe inviteret til at lave et grafisk referat. Tegningen danner rammen for den videre udvikling af dialogreskabet og gruppen af forskere og brugere mødes næste gang i starten af maj for at diskutere nærmere, hvordan et dialogredskab kan facilitere en konstruktiv dialog om brug af kolesterolsænkende medicin til folk i lav risiko for hjertekarsygdom. For nærmere information, kontakt Sofie Rosenlund Lau (srl@anthro.ku.dk) eller Birgitte Bruun. 
Se billeder fra workshoppen

Februar, 2017

Vi tager forebyggende medicin for at forblive trygge
De sidste 25 år er der sket et boom i mængden af udskrevet medicin til tilstande som forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og prædiabetes. Grænserne for, hvornår vi er syge, og hvornår vi er raske, udviskes i takt med, at diagnoserne udvides og forholdet til medicinsk behandling liberaliseres. Den moderne behandlingstendens er fyldt med paradokser. I Danmark er mere end 620.000 i behandling med statiner mod forhøjet kolesterol – det er over dobbelt så mange som for 10 år siden. Læs hele nyheden.

Januar, 2017

LIFESTAT-Tværsnitsstudie blev afsluttet i september måned. Nu er blodprøverne sorteret og klar til analyse sammen med blodprøverne fra LIFESTAT-Q10-studie. Q10-studiet havde sidste forsøgsperson igennem lige før jul, så det er dermed også afsluttet. De frosne muskelbiopsier fra begge studier er også blevet sorteret, skåret ud og vejet af.

Der bliver lige nu arbejdet på at finde en dato, hvor vi kan invitere forsøgsdeltagerne ind til en informationsaften, hvor de kan se resultaterne af deres deltagelse. Datoen kommer til at ligge i august/september på en hverdagsaften. Mere om dette senere.

November, 2016

Bjarke Oxlund og Sofie Rosenlund Lau deltager i "Copenhagen Centre for Regulatory Science Annual Conference" den 23. og 24. november 2016 og holder følgende foredrag:
"The Regulation and Rise of Statin Use in Denmark: Studying Medical-Historical Developments from an Anthropological Perspective".

LIFESTAT afholder deres 2. Internat møde den 5.-6. december 2016, hvor der indgår et team-building element i forberedelse til udarbejdelse af fremtidigt interdisciplinært forskningssamarbejde.

Oktober, 2016

Christa Lykke Christensen og Kasper Bering Liisberg har påbegyndt undervisning i kandidatfaget Medier og sundhed. Faget har vist sig at være et hit med mere end 30 tilmeldte studerende.

Kasper Bering Liiisberg er her i oktober blevet inviteret til Aarhus Universitet for at fortælle om sine forskningsresultater. Der vil være tale om en 3 timer lang forelæsning inden for målgruppe, medier og sundhed.

Juni, 2016

WONCA Europe Conference

Andreas Heltberg præsenterer på WONCA Europe Conference (World Conference of Family Doctors), 15-18 juni, Bella Center i København og på WONCA World Conference, 2-6 november, Rio de Janeiro. På WONCA World Conference deltager Andreas Heltberg også i en panel diskussion

(Panel: Back to the future: addressing challenges for general practice

Speakers: Gloria Cristina Córdoba Currea (Denmark), Rune Munck (Denmark), Andreas Heltberg (Denmark) and Alexandra Brandt Ryborg Jonsson (Denmark))

Jeg har det fint... #forebyg4life

Sted: Folkemødet, Allinge, Bornholm: Havnegade 45, D6 Tid: torsdag d. 16/6 kl. 16.00-17.00 
Forebyggende medicin gives også til folk, som ikke føler sig syge. Medicinen er hård ved krop og selvopfattelse, så det frister at lade den stå. Forskere fra LIFESTAT forsker i behandling af forhøjet kolesterol og inviterer dig til at tale med om selvopfattelse, sygdom og videnskab versus erfaring. Mød tre forskere involveret i at undersøge virkningen af statin-brug på sundhed, livsstil og trivsel: professor og direktør i Center for Sund Aldring Lene Juel Rasmussen, professor Jørn Wulff Helge, samt lektor Bjarke Oxlund. De vil sammen med publikum diskutere udfordringer med forebyggende medicin. 600.000 danskere er i behandling med kolesterolforebyggende medicin. Mange mærker hverken sygdomsrisikoen eller behandlingens virkning. Til gengæld er medicinens bivirkninger til at tage og føle på. Hvordan kan vi skabe balance mellem velvære i nuet og hensyn til vores helbred i fremtiden? Det håber forskerne fra LIFESTAT og Center for Sund Aldring, at du vil være med til at svare på efter et kort oplæg. LIFESTAT er et tværfagligt forskningsprojekt, som bruger både medicinske, humanistiske og samfundsvidenskabelige værktøjer til at løse udfordringerne med kroniske sygdomme. Læs mere om eventen

Maj, 2016

Oplæg på Medicinsk Museion i København

Den 17. maj holder forskere fra LIFESTAT oplæg på Medicinsk Museion i København, hvor de vil tale om behandling af kolesterol og bivirkningerne. Arrangementet er åbent for alle og billetter kan købes på Medicinsk Museions hjemmeside. Efter oplæggene vil der være mulighed for spørgsmål og debat, og efterfølgende kan man få en drink og spadsere rundt i museets udstillinger. Læs mere om oplægget 

April, 2016

Forskere inviterer brugere indenfor

Det tværfaglige forskningsprojekt LIFESTAT inviterede brugere af de kolesterolsænkende præparat Statin til en eftermiddag med vidensudveksling og debat. Både brugere og forskere fik værdifuld viden med hjem. Læs artiklen.

Februar, 2016:

Spørgeskemaundersøgelse fra LIFESTAT

I foråret 2015 udsendte LIFESTAT i samarbejde med Ramböll Management en spørgeskemaundersøgelse til 6000 danskere i alderen 45 til 75 år. 3050 personer har svaret på undersøgelsen og data er nu klar til brug. Ud af besvarelserne var 49 % mænd og 51 % kvinder. 2374 personer har fået målt deres kolesteroltal, heraf har 1168 fået målt forhøjet kolesteroltal og 598 tager statiner. Data fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i tværfaglige projekter om blandt andet muskelsmerter og kosttilskuddet Q10 hos statinbrugere.

Statinbrugermøde d. 5. april

LIFESTAT inviterer til et møde for statinbrugere, der har deltaget i LIFESTAT projektet i forbindelse med laboratorieforsøg, spørgeskema eller interviews. Under mødet, som finder sted d. 5. april kl 15- 19 på Panum, vil forskere fra forskellige fagområder fortælle om deres forskning og foreløbige resultater fra projektet. Desuden vil der være mulighed for at diskutere emner relateret til statiner med andre brugere og forskere. Invitationer til deltagere sendes ud på e-mail. Læs præsentationer og program for deltagermødet.

Januar, 2016:

Lifestat afholder samtaler om statiner

Lifestats medieforskning er nu klar til at gennemføre sidste del af deres projekt. Fra begyndelsen af februar afholdes der interviews i København, Taastrup og Holbæk. Samtalerne vil fokusere på statinbrugernes egne medieoplevelser med sundhed generelt og statiner i særdeleshed. Hvis du er interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende mailadresse: lifestat.ku@gmail.com

December, 2014

Nytårsnyt fra tværsnitsundersøgelsen – et delprojekt under LIFESTAT

Vi er nu 3 phd-studerende samt 2 specialestuderende og 1 forskningsårsstuderende tilknyttet projektet inde på Biomedicinsk Institut.

Vi har i løbet af efteråret arbejdet en del for at skabe opmærksomhed omkring vores projekt, så vi kan tiltrække interesserede forsøgspersoner. Dette har vi gjort via avisannoncer, apoteker samt forskellige interesseorganisationer på facebook. Det har indtil videre givet os 17 forsøgspersoner, der er færdige med undersøgelserne samt 6 igangværende/planlagte, og der er løbende samtaler med kommende forsøgspersoner.

Vi forventer, at øge indtaget af forsøgspersoner i det nye år og starter samtidig det andet delprojekt op, nemlig den longitudinelle undersøgelse af personer, som skal til at starte i Simvastatin-behandling. For at skabe opmærksomhed omkring dette projekt har vi et tæt samarbejde med praktiserende læger i hovedstadsområdet, som støtter op om projektet og formidler det videre til interesserede patienter.

Vi ønsker alle tidligere og kommende forsøgspersoner samt samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår.

Marts, 2014

LIFESTAT projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer

November, 2013

Portrætartikel om medarbejder i LIFESTAT

Portrætartikel om Sofie Rosenlund Lau er bragt i fagbladet Pharma. Læs artiklen.