LIFESTAT Nyheder – University of Copenhagen

lifestat > Nyheder

Nyheder

Læs LIFESTAT's seneste nyheder eller læs arkiverede nyheder.

April, 2017

Dialogværktøj - workshop 1

Den 7. marts afholdte en gruppe af forskerne i LIFESTAT en workshop med 8 statinbrugere, for at diskutere udviklingen af et dialogredskab, der skal skabe rammerne for et bedre informeret valg om statiner til hjerteraske. Til mødet var antropolog og designer Irene Mynthe inviteret til at lave et grafisk referat. Tegningen danner rammen for den videre udvikling af dialogreskabet og gruppen af forskere og brugere mødes næste gang i starten af maj for at diskutere nærmere, hvordan et dialogredskab kan facilitere en konstruktiv dialog om brug af kolesterolsænkende medicin til folk i lav risiko for hjertekarsygdom. For nærmere information, kontakt Sofie Rosenlund Lau (srl@anthro.ku.dk) eller Birgitte Bruun (birgitte.bruun@anthro.ku.dk). 
Se billeder fra workshoppen

Februar, 2017

Vi tager forebyggende medicin for at forblive trygge
De sidste 25 år er der sket et boom i mængden af udskrevet medicin til tilstande som forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk og prædiabetes. Grænserne for, hvornår vi er syge, og hvornår vi er raske, udviskes i takt med, at diagnoserne udvides og forholdet til medicinsk behandling liberaliseres. Den moderne behandlingstendens er fyldt med paradokser. I Danmark er mere end 620.000 i behandling med statiner mod forhøjet kolesterol – det er over dobbelt så mange som for 10 år siden. Læs hele nyheden.

Januar, 2017
LIFESTAT-Tværsnitsstudie blev afsluttet i september måned. Nu er blodprøverne sorteret og klar til analyse sammen med blodprøverne fra LIFESTAT-Q10-studie. Q10-studiet havde sidste forsøgsperson igennem lige før jul, så det er dermed også afsluttet. De frosne muskelbiopsier fra begge studier er også blevet sorteret, skåret ud og vejet af.

Der bliver lige nu arbejdet på at finde en dato, hvor vi kan invitere forsøgsdeltagerne ind til en informationsaften, hvor de kan se resultaterne af deres deltagelse. Datoen kommer til at ligge i august/september på en hverdagsaften. Mere om dette senere.

November, 2016

Bjarke Oxlund og Sofie Rosenlund Lau deltager i "Copenhagen Centre for Regulatory Science Annual Conference" den 23. og 24. november 2016 og holder følgende foredrag:
"The Regulation and Rise of Statin Use in Denmark: Studying Medical-Historical Developments from an Anthropological Perspective".

LIFESTAT afholder deres 2. Internat møde den 5.-6. december 2016, hvor der indgår et team-building element i forberedelse til udarbejdelse af fremtidigt interdisciplinært forskningssamarbejde.

Oktober, 2016

Christa Lykke Christensen og Kasper Bering Liisberg har påbegyndt undervisning i kandidatfaget Medier og sundhed. Faget har vist sig at være et hit med mere end 30 tilmeldte studerende.

Kasper Bering Liiisberg er her i oktober blevet inviteret til Aarhus Universitet for at fortælle om sine forskningsresultater. Der vil være tale om en 3 timer lang forelæsning inden for målgruppe, medier og sundhed.