LIFESTAT – University of Copenhagen

Kort om LIFESTAT

LIFESTAT er et tværfagligt projekt, der bruger metoder og viden fra sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab til at analysere virkningen af statin brug på sundhed, livsstil og trivsel i en stor kohorte af danske statsborgere.

Udgangspunkt for undersøgelsen er, at 600.000 danskere tager statiner for at holde et godt helbred og undgå hjertekarsygdomme ved at modvirke forhøjet kolesterol i blodet. Næsten 40% af disse personer er i "primær forebyggelse", og bliver behandlet farmakologisk for denne risikofaktor alene.

De mærker sjældent risikoen for sygdom eller medicinens virkning. Til gengæld mærker nogen bivirkningerne - især muskelsmerter, som begrænser fysisk aktivitet, som ellers ville modvirke sygdomsrisikoen.

Læs mere om projektet

Månedens Nyhed:

 

Dialogværktøj - workshop 1

Den 7. marts afholdte en gruppe af forskerne i LIFESTAT en workshop med 8 statinbrugere, for at diskutere udviklingen af et dialogredskab, der skal skabe rammerne for et bedre informeret valg om statiner til hjerteraske. Til mødet var antropolog og designer Irene Mynthe inviteret til at lave et grafisk referat. Tegningen danner rammen for den videre udvikling af dialogreskabet og gruppen af forskere og brugere mødes næste gang i starten af maj for at diskutere nærmere, hvordan et dialogredskab kan facilitere en konstruktiv dialog om brug af kolesterolsænkende medicin til folk i lav risiko for hjertekarsygdom. For nærmere information, kontakt Sofie Rosenlund Lau (srl@anthro.ku.dk) eller Birgitte Bruun (birgitte.bruun@anthro.ku.dk). Se billeder fra workshoppen 

Se arkiverede nyheder